TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỆT LẠNH – Tháng 7/2017

Quản lý, giám sát thi công hệ thống nhiệt lạnh cho các công trình theo sự phân công của Cấp trên; Xây dựng phương án, biện pháp tổ chức thi công chất lượng, hiệu quả, an toàn; Bóc tách khối lượng vật tư cần thiết phục vụ công tác thi công.