View Details
THE MANOR CENTRAL PARK
  • Nguyễn Xiển. Hà Nội
  • Bitexco Group
  • 12 tháng
  • Khu Phức hợp
  •  Xây dựng, cơ điện
View Details
THE GARDEN HÀ NỘI
  • Mễ Trì, Hà Nội
  • Bitexco Group
  • 24 tháng
  • TT Thương Mại
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
THE MANOR HÀ NỘI
  • Mễ Trì, Hà Nội
  • Bitexco Group
  • 24 tháng
  • Khu Phức hợp
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
THE MANOR HỒ CHÍ MINH
  • Bình Thạch, Hồ Chí Minh
  • Bitexco Group
  • 24 tháng
  • Khu Phức hợp
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
THÁP TÀI CHÍNH BITEXCO
  • Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh
  • Bitexco Group
  • 12 tháng
  • TT Thương Mại
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
DỰ ÁN EVERRICH
  • Q5, Hồ Chí Minh
  • Phát Đạt Group
  • 24 tháng
  • Khu Phức hợp
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
LUCKY DRAGON Q9
  • Đỗ Xuân Hợp, Hồ Chí Minh
  • Novaland
  • 12 tháng
  • Khu Phức hợp
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
NHÀ ĐIỀU HÀNH – KHÁCH SẠN MARRIOTT
  • Đỗ Đức Dục, Hà Nội
  • Bitexco Group
  • 12 tháng
  • Nhà Điều hành
  •  Hệ thống cơ điện
View Details
NHÀ ĐIỀU HÀNH – THỦY ĐIỆN LONG TẠO
  • Mường Chà, Điện Biên
  • LongTao JSC
  • 12 tháng
  • Nhà Điều hành
  •  Xây dựng – Cơ điện