TỔNG HỢP THÔNG TIN

Post Date: 16/03/2017

Các tiêu chuẩn trọng quy định giám sát thi công xây dựng công trình:

1. Các tiêu chuẩn áp dụng trong giám sát thi công xây dựng phần thân công trình:
– Các yêu cầu của thiết kế
– Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
– TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình XD. Nguyên tắc cơ bản.
– TCVN 4055: 1985: Tổ chức thi công
– TCVN 4252: 1988: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.
– TCVN 5308: 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
– TCVN 4453-1995 : Thi công và nghiệm thu bê tông cốt thép
– TCVN-5540-91 : Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền , quy định chung
– TCVN-2682-92 : Xi măng Pooclăng
– TCVN-1770-86 : Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN-1771-86 : Đá dăm, sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN-5592-91 : Bê tông nặng. Yêu cầu bảo d­ưỡng ẩm tự nhiên
– TCVN-4506-87 : Nư­ớc cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN-3106-93 : Bê tông nặng. Ph­ương pháp thử độ sụt
– TCVN-3105-93 : Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo d­ưỡng mẫu
– TCVN-1651-85 : Cốt thép và bê tông
– TCXD 309 – 2004 : Công tác trắc địa trong xây dựng
– Tiêu chuẩn quốc tế xác đinh tim, cốt kết cấu ISO-7976-1.
– TCXDVN 313 – 2004: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.
– TCVN 197 – 1985: Kim loại – Phương pháp thử kéo.
– TCVN 198 – 1985: Kim loại – Phương pháp thử uốn.
2. Các tiêu chuẩn áp dụng trong giám sát thi công xây dựng hoàn thiện công trình:
– Các yêu cầu của thiết kế
– Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
– TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình XD. Nguyên tắc cơ bản.
– TCVN 4055: 1985: Tổ chức thi công
– TCVN 4252: 1988: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.
– TCVN 5308: 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
– TCVN 4453-1995: Thi công và nghiệm thu bê tông cốt thép
– TCVN-5540-91: Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền , quy định chung
– TCVN-2682-92: Xi măng Pooclăng
– TCVN-1770-86: Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN-1771-86: Đá dăm, sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
– TCXD 309 – 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng
– TCVN 4516 : 1998 – Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
– TCVN 4085 : 1985 – Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
– TCVN 5674 : 1992 – Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
– TCVN 4452-1987 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.
– TCXDVN 303 : 2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng- Thi công và nghiệm thu
– Phần 1 – Công tác lát và láng trong xây dựng.
– TCVN 4732 : 1989 – Đá ốp lát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN 1450 : 1986 – Gạch rỗng đất sét nung
– TCVN 1451 : 1986 – Gạch đặc đất sét nung
– TCVN 6065 : 1995 – Gạch ximăng lát nền
– TCVN 4314 : 1986 – Vữa xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN 4506 : 1987 – Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN 4340 : 1994 – Ván sàn bằng gỗ
– TCVN 1074 : 1971 – Gỗ tròn – khuyết tật
– TCVN 1075 : 1971 – Gỗ xẻ – Kích thước cơ bản
Đây là các tiêu chuẩn XDVN được áp dụng trong quy trình giám sát thi công xây dựng phần thân và hoàn thiện công trình phần nội thất.