TỔNG HỢP THÔNG TIN

Post Date: 16/03/2017

Sau đây là trình tự thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bạn vẽ thi công công trình:

Bước 1: Chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đã được quy định trong thủ tục.

Bước 2: Chủ đầu tư có thể tự mình thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán công trình xây dựng nếu có kỹ năng và trình độ, ngoài ra có thể thuê các công ty kiểm định xây dựng thực hiện công tác thẩm tra để làm cơ sở cho quá trình thẩm định. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Phòng Công Thương sẽ tiếp nhận và tiến hành công tác thẩm định theo quy trình. Khi hồ sơ có thiếu sót, công chức văn phòng sẽ hướng dẫn có thủ tục đầy đủ để bạn bổ sung kịp thời.

Bước 3: Phòng Công Thương có trách nhiệm xem xét tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy trình, kiểm tra và đánh giá hồ sơ có đạt tiêu chuẩn thẩm định hay không.

Bước 4:

Trình tự thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công:
+ Kiểm tra trình tự thực hiện các bước của dự án có phù hợp hay không.
+ Đánh giá năng lực nhà thầu thực hiện công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình.
+ Kiiểm tra và đánh giá nội dung hồ sơ thiết kế, địa điểm xây dựng công trình, quy mô và công suất xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu công trình, tính phù hợp nội dung thiết kế có phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn được áp dụng về xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, …
+ Kiểm tra sự hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo và đánh giá mức độ an toàn của công trình khi thi công và đưa vào sử dụng.
+ Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định tính trong dự toán. Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng tính trong dự toán.
+ Sau khi hoàn thành công tác thẩm đinh, kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình xây dựng sẽ được phòng Công Thương báo cáo cho chủ đầu tư bằng văn bản trước khi trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Hồ sơ thẩm tra thiết kế bao gồm những gì:
– Chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
– Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế.
– Đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế (nếu có).
– Báo cáo khảo sát (nếu có). Biên bản nghiệm thu khối lượng khảo sát thiết kế.
– Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình. Hồ sơ tổng dự toán công trình.
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất.
– Tờ trình đề nghị thẩm định (theo mẫu).
– Các văn bản khác có liên quan.
– Số lượng hồ sơ 08 bộ.

Chi phí thẩm tra thiết kế được tính như thế nào? Tham khảo ngay: Thẩm tra thiết kế là gì? chi phí thẩm tra thiết kế