Kỹ sư kinh tế làm dự toán cơ điện (tháng 11)

Làm dự toán cho các dự án thi công cơ điện. Tính định mức vật tư, làm báo giá, soạn thảo hợp đồng, theo dõi và làm thanh lý hợp đồng kinh tế. Tiếp nhận các hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán của nhà thầu phụ, kiểm tra làm thủ tục thanh toán. Tham gia làm hô hồ sơ đấu thầu dự án mới, Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác chuyên […]

Kỹ sư Nhiệt lạnh làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh (Tháng 11)

Thiết kế kết cấu hệ thống điều hòa, thông gió. Bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ. Theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng thi công trên công trường. Lập hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh quyết toán. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác chuyên môn khi được phân công

Tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng cơ điện

Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trình đạt chất lượng theo thiết kế và tiến độ thi công đã được phê duyệt. Điều phối hoạt động của các tổ đội, nhân công trong công trình làm việc hiệu quả. Giải quyết các vấn đề liên quan, xử lý kỹ thuật kịp thời. Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ của công trình.
Tham dự cuộc họp với các đơn vị […]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỆT LẠNH – Tháng 10/2017

Triển khai bản vẽ shop drawing, bóc tách khối lượng thi công hệ thống điều hòa không khí. Theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng thi công trên công trường. Lập hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh quyết toán. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác chuyên môn khi được phân công.

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC – Tháng 10/2017

Triển khai bản vẽ shop drawing, bóc tách khối lượng thi công hệ thống cấp thoát nước. Theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng thi công trên công trường. Lập hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh quyết toán.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác chuyên môn khi được phân công.