TỔNG HỢP THÔNG TIN

Post Date: 27/05/2024

Trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Công ty CP Cơ điện Minh Quang (MQME) được sự tham gia nỗ lực trực tiếp của kỹ sư và công nhân lành nghề, không khí làm việc rất khẩn trương. Hiện tại, MQME đã hoàn thành 5/12 cột và sẽ thực hiện kéo dây ngay vào đầu tháng 6/2024 theo đúng tiến độ cam kết.