View Details
THE MANOR CENTRAL PARK
 • Nguyễn Xiển. Hà Nội
 • Bitexco Group
 • 12 tháng
 • Khu Phức hợp
 •  Xây dựng, cơ điện
View Details
THE GARDEN HÀ NỘI
 • Mễ Trì, Hà Nội
 • Bitexco Group
 • 24 tháng
 • TT Thương Mại
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
THE MANOR HÀ NỘI
 • Mễ Trì, Hà Nội
 • Bitexco Group
 • 24 tháng
 • Khu Phức hợp
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
THE MANOR HỒ CHÍ MINH
 • Bình Thạch, Hồ Chí Minh
 • Bitexco Group
 • 24 tháng
 • Khu Phức hợp
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
THÁP TÀI CHÍNH BITEXCO
 • Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh
 • Bitexco Group
 • 12 tháng
 • TT Thương Mại
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
DỰ ÁN EVERRICH
 • Q5, Hồ Chí Minh
 • Phát Đạt Group
 • 24 tháng
 • Khu Phức hợp
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
LUCKY DRAGON Q9
 • Đỗ Xuân Hợp, Hồ Chí Minh
 • Novaland
 • 12 tháng
 • Khu Phức hợp
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
NHÀ ĐIỀU HÀNH – KHÁCH SẠN MARRIOTT
 • Đỗ Đức Dục, Hà Nội
 • Bitexco Group
 • 12 tháng
 • Nhà Điều hành
 •  Hệ thống cơ điện
View Details
NHÀ ĐIỀU HÀNH – THỦY ĐIỆN LONG TẠO
 • Mường Chà, Điện Biên
 • LongTao JSC
 • 12 tháng
 • Nhà Điều hành
 •  Xây dựng – Cơ điện